Cilesia A

 

Etiketat e Qendisuna
(dimensioni standard 6×2 cm)

Cilësia A apo B?

Shumica dërmuese e klientëve preferojnë cilësinë A, e cila pos numrit më të shpeshtë të thurrjeve dallon ehe për realizim më të shpejtë të porosisë.

Në shpejtësinë e porosisë gjithashtu ndikon vendi i dorëzimit të porosisë (në vend apo jashtë saj).

Marrë parasysh këta dy faktorë, kohëzgjatja e dorëzimit është 2-5 javë nga dita e porosisë.

Description

Etiketat e Qendisuna Cilesia A
NR.Dimensionetper unit1000 copeper unit2000copeper unit5000 cope
16x20.06565€0.005959x2=118€0.04545x5=225€
26x40.0880€0.075
75x2=150€0.06363x5=315€
36x30.07575€0.0770x2=140€0.06666x5=330€
45x50.0880€0.07575x2=150€0.06363x5=315€
53x30.0770€0.06565x2=130€0.05555x5=275€
63x20.06565€0.05959x2=118€0.04545x5=225€
74x20.06565€0.05959x2=118€0.04545x5=225€
84x40.7878€0.07373x2=146€0.06262x5=310€
93.5x50.07575€0.0770x2=140€0.06666x5=330€
107x50.09393€0.08888x2=176€0.0880x5=400€
117x40.091
91€0.08686x2=172€0.07878x5=390€
127x30.08888€0.08383x2=166€0.0880x5=400€
138x20.07878€0.07373x2=146€0.06262x5=310€
148x50.105105€0.09797x2=194€0.08989x5=445€
158x90.174174€0.164164x2=328€0.15150x5=750€
× Message us